Tuesday, March 13, 2012

Less (and More) is More

"Organisaties in de 21ste eeuw: van piramides naar pannenkoeken"
Ervaring en inzichten van Josephine Green die ze meteen toepast op maatschappelijke vernieuwing of sociale innovatie.

Josephine Green: Less (and More) Is More from Innovation Lab on FORA.tv )

Denk daarbij aan hervormingen in ons sociaal model, onze (energie)consumptie of onze manier van innoveren. Hieronder kort de kern van haar betoog en links naar meer.
Gaandeweg zullen we het heersende innovatiemodel (piramidale machtsstructuur, funnel, financieel gedreven, gebaseerd op schaarste – less is more) moeten omruilen voor een nieuw model (vlakke pannenkoekstructuur, multi-stakeholdernetwerk, ook sociale en milieudrijfveren, gebaseerd op een zekere overvloed). Samengevat: sociale innovatie door co-creatie met alle betrokken stakeholders (more is more).

Josephine Green:
2010- present Speaker and consultant at Beyond 20: 21st century stories. Renowned international speaker, visiting professor and sits on a number of European boards and expert panels.
1997-2010 Senior Director Trends and Strategy Philips Design primarily on making sense of the future through foresighting and the connections between Social Innovation, Sustainability and Design.

No comments: